(3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroksi-1-cikloheksen-1-karboksirūgštis


(3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroksi-1-cikloheksen-1-karboksirūgštis
(3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroksi-1-cikloheksen-1-karboksirūgštis statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkšikimo rūgštis

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.